איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(רייכשטט) איווה   נופר   אבולעפיה אהובה
איל   (זינר) נירה   אבולעפיה בוליסה
(מוקטל) אסתר   (בנימיני) פזית   אבולעפיה בוסתנאי
גלי   (רייכשטט) פיי   אבולעפיה גדעון
(אשפיז) דימונה   (כהן) רחל   אבולעפיה (אולמן) דינה
(קרן) דינה   (בן יעקב) תמר   אבולעפיה דפנה
הילי   אבגוסטובסקי מאיר   אבולעפיה יעל
(רייכשטט) הני   אבודי אריה   אבולעפיה יצחק
(בן יעקב) ויטיה   אבודי (שטראוס) חוה   אבולעפיה (אוניקובסקי) מאירה
(בן ארצי) חגית   אבודי יהודית   אבולעפיה מיכל
(זרחוביץ) חיה   אבודי יצחק   אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא
יאן   אבודי רובי   אבולעפיה עודד
(לוי) יהודית   אבוחצירה (שרר) הינדה   אבולעפיה (ריגלר) צפורה
יהונתן   אבוחצירה יעקב   אבולעפיה (פרימן) רבקה
יורם   אבוחצירה מורן   אבולעפיה רוני
(שורצברג) יעל   אבוחצירה משה   אבולעפיה רפאל
(לוי) מאירה   אבוחצירה שירן   אבולעפיה רפאל חיים
מעיין   אבוטבול חיה   אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה
(בנימיני) מרגלית
הורים: אורי, רחל
  אבוטבול יוסף   אבולעפיה שלמה
הורים: יצחק, בוליסה; בת זוג: רבקה; לידה: 1865
(בנימיני) מרגלית
הורים: גדעון, ציפי
  אבולעפיה אבנר   אבולעפיה שלמה
הורים: רפאל חיים, שושנה; בת זוג: מאירה; לידה: 1940