איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוג (מלמוד) שמואל שמוליק   זוסמן יוסף   זילברשטיין (צלליכין) שלומית
אנטין יהושע   זוסמן יצחק   יצחקי ארנון
אנטין (גוטמן) רחל   זוסמן (קרצ'מסקי) מרים    
גניס זאב וולודיה   זוסמן נירה