איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקמן (מורך) יפה   לוי (כהן ארזי) אסתר   קדם (ביברמן) גניה
בן דור ניר   סוסלינסקי חנקה   קיכלר (מנשירוב) חנה
גרינוולד (ויסברג) צילה   פרידמן מאיר   ריבק (ברינקר) חנה
להב (כהן) יעל   קדם (בלוך) גאולה   רייטר רוני