איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקמן (מורך) יפה   לוי (כהן ארזי) אסתר   קיכלר (מנשירוב) חנה
בן דור ניר   סוסלינסקי חנקה   ריבק (ברינקר) חנה
גרינוולד (ויסברג) צילה   קדם (בלוך) גאולה   רייטר רוני
להב (כהן) יעל   קדם (ביברמן) גניה