איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   וולפנזון (הורביץ) ניצה   סופר ארנון
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   וייסברוד (פרנקל) רבקה   סופר (עצמון) מירה
אבן מתי   וינברנד (ויס) עתידה   סלע (שטיינברג) גדעון
אהל מילא   חייט (בלוך) נועה   סנדיק (גורדון) דבורה
אהל (דודזון) תמר   טויסטר (כץ) ורדה   סנדיק יצחק
אוחנה (בשארי) אילנה   ישראלי (אביוב) רבקה   פאר משה
ארבל (סגלוב) עלי   ישראלסקי (רוזנוביץ) גוטה   פאר (רדליך) פירחה
ארבל (בן כהן) רות   כנפי אריה   פרימן יואל
בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה   כנפי (דישבק) בלהה   פרלמן (הילזנרט) חגית
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   כנפי (קרילובצקי) בן ציון   פרנקל חנוך
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   כנפי דוד   פרנקל יצחק
בן עוזיאל (אריה) רבקה   לוין (פרנקל) אניוטה הניה   פרנקל נחה
גוליק אברהם   לויתן (מזל) שרה   פרנקל נתנאל סני
גוליק (אריה) נעמי   לייזרוביץ אריה   קלימקר דב
גור (כנפי) ורדה   מזרחי (כהן ארזי) רחל   רבינא (מלמד) ישראלה
הילזנרט (שנקר) בתיה   מטלון (כדריה) דבורה   רוזן (רוזין) מתניה
הס (הוברמן) חנה   מלין שלמה   רזניק אסף
הראל (הרשקוביץ) גרשון   מרקוס ברוך ברונו   שובינסקי (בסקינד) יעל
הראל (יקותיאלי) זיוה   מרקוס (פרוס) מרים   שולנר (פרנקל) דבורה
וולפנזון אברהם   נאמן (און) אפרת   שטיינברג סלע (לוי) חנה