איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שטיינברג סלע קורט   שמעוני (טרכטנברג) שפרה   שפי (קוסובסקי) מיה מלכה
שלח (שולוחוביץ) חיים   שמרת (שטיינברג סלע) מרים   שרמן (בסקינד) מאירה
שמעוני (שפיצר) יעקב   שפי (שפיצר) דן