איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   גרדוס גלעד   שני (רייטר) נילי
גיא (אגי) אהרון רוני   ולד שמואל   שר (כהן) ברכה
גל (נחמיאס) גלית   קנדר עוזי