איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוקסר (עזרא) אסתר   גלזר זוסיה   מוסאל אברהם
בוקסר חרובי ליב אריה   גלזר זליג   מילר (הירש) בתיה
בכר (מילר) מרים   הרשקוביץ (זרחוביץ) פרידה   מילר נחום
בשארי יוסף   וינר (מילר) אסתר העטיל   מינץ (הוברבנד) חיה פייגה
בשארי סעדיה   חרובי (בוקסר) נחמן   מינץ יעקב דוד
גדסי (בן ראובן) אפרים   כהן אלישע   מרגלית (כהנא) אטיה
גדסי ירוחם   כהן זכריה   מרגלית דוד
גדסי יששכר   כהן יונה   קנדר (כהן) אלישבע
גדסי נפתלי   ליפשיץ (איתין) לובה אהובה   קרנץ (מילר) בלומה
גדסי רומיה   ליפשיץ שלמה לייב