איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן יוסף   מלכין עמי   רהב ניסים
איריס (גיספן) איריס   מלכין (זמסקי) שולמית שולי   רודה אמנון
אשר יהושע   נוסבוים יורם   רודה (מזרחי) רבקה
בנדורי ברוך   ניב (כהן) יעל   שדה (פלדמן) שלמה
גבע (גוטמן) מאיר   ניב (ניסימוב) שחר   שפרן (לוין) חיה
זבולון (אלגיסר) גילה   ניימן יוסף   שפרן ישעיהו שייקה
זמל יורם   סטולוביץ (קוזי) יפה   שקולניק יהודה
טיטלמן יצחק צחי   פולק (טובמן) מירי   שרון (שורצשטרק) יעקב
יעוז (כץ) תמרה תמי   פולק משה   שרן איתם
לוין אתי   פולק שלום   שרן רודד
ליבוביץ אסף   פורת (זמל) יעל   תם (מוסאל) שושנה
ליבוביץ אלמוג נטע   רבינוביץ חיים    
ליברמן (גיספן) יעל   רהב (שטיינר) אורלי