איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון (פלוטניק) צילה   ופסי רפאל   קוזי משה
בולדי (קוזי) אריאלה   ורש אליעזר   קלר אשר
גפני (מזובר) רבקה   ורש אפרים   קלר לאה
דגני (סגל) נעמי   פאר אריה לייבה   שניידר (קוזי) גאולה
דואק (כהן ארזי) שושנה   פאר (ליברמן) חסיה   שער (זינר) מרים
וינר אברהם   פישלזון אברהם    
ופסי (שפירו) מרים   פלוטניק יצחק