איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   וינטר (טרקסטרגר) ברוניה   פאפו (רוזנטל) לאה
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   וינטר דוד   קוג'מן (מימון) שושנה
אפל (בירגר) דורית   ולד יובל   רזינסקי הילי
אריאב (אוזי) עוזי   חינקין (בלומין) חיה שרה   רזינסקי לירן
בורק פרידה   חינקין (חנקין) יחזקאל   רפאל (וינטר) מירי מרים
גינזבורג בן ציון ירחמיאל   טויבר נחמן   שם טוב (יעקובי) רחל
גינזבורג יעקב מרדכי   טיטלמן חיים   שפירא בנימין
גליל (וינטר) צילי   כהן (טוליפמן) לאה    
גרינשטיין (וולף ליב) זאב אריה   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה