איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יודלביץ ראובן   לוין אביב   נוסוביץ (קירז'נר) רחל
יזרסקי (וולמן) חנה   לוין אור   נחמיאס יוסי
יזרסקי יוסף   ליבוביץ אילן   נחמיאס צפורה ציפי
ימשון יוסף   ליבוביץ נילי   נחמיאס רן
ימשון יצחק   ליבוביץ רחל   נחמני (פישביין) נגה
ימשון (רובינשטיין) שרה   לימן (פיס) אהובה   סגל יושבעם
יניב (גולדנברג) יונה   ליפשיץ (סגל) רחל   סגל יעקב
יעקובוביץ (ויס) אסתר   ליפשיץ שבתאי   סתיו (סיקלר) יהודה
יעקובי יחזקאל   מאייר (לימן) ליאורה   עירוני (רוזנבאום) בילי
יפת סלומון   מאירוביץ הילדא   ערן (פרידמן) עמוס
יקותיאלי (קיפניס) זמירה   מאירוביץ עמי זכאי   פאפו גבריאל אליעזר
יקותיאלי שמעון   מיודובסקי חיים   פדרמן אהוד
כהן מיכאל   מיודובסקי (ילין) מלכה   פורטר יצחק
כהן עמיאל   מינץ (רוחימוביץ) שרה   פלמן (ברניצקי) צפורה
כספי דוד יעקב   מנשרוב (יעקובי) מרגלית   פלצ'י (הורביץ) לאורה
כץ (לבה) חוה   מרגלית מיה   פרוסקובר אברהם
לבה חיים   מרימס (פאר) רחל   פרוסקובר ליב אריה
לבה (לוין) פלה צפורה   נוימן (אפי) אפרים   פרוסקובר (ברמן) מרים
לובלסקי יוסף ספי   נוימן בעז   פרידמן חיים
לובמן יעקב   נוימן (גבין) ניצה   פרנקל (יודילוביץ) חשובה