איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוקסר זלמן סולומון   מאיר (אלתר, אלכמיסטר) יוסף   שרייבמן דב ג'ררד
כהן נעמי   סידי (מנשירוב) חיה    
לזרוב יצחק   קזושנר שמואל