איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הולצמן מאיר שמעון   יעבץ יצחק   כהן תלמה
הלל (לוין) זהבה ווי   יעוז רועי   מרנץ עומר
וכסלר מרדכי   כהן מאיר נחמיה   שרמן (לוין) זהבה זזי