איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב עשהאל   הלוי בלפור   פלור יעקב
אליזוב דניאל   זמסקי מאור   פלור (גולדברג) מלכה
ארליך דב   טבק (פריאלניק) פרידה   פרימן דרור (שמוקלר) מרים
בולקינד שמואל   יעקובי שי   קארש יגאל
בלק (בלוך) קלמן   ליפטין (רזניק) רבקה   קוזי אהרון
בנימיני גדעון   מאירוביץ נתן נתנאל   קזושנר טובה
דורון אורי   פידלמן משה   קימלמן (מאירוביץ) נילי
הילזנרט ניר   פיילכנפלד (אופנהיים) יהודית