איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפלבאום (זילברמן) דליה   דור (כדורי) גיל   מימון (שנק) עופרה
בלאושטיין (שטרנגרץ) רבקה   חפיף בעז   שרן ארבל
בקר (וינר) מיכאלה אלה   טננבוים (שלנג) שושנה    
בקר מנחם   כהן אלי