איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן כסף אלון   אבני בועז   אבנת זוהר
אבן כסף (זילברשטיין) אמנון   אבני (שטורך) דפנה   אבנת (הס) חנה
אבן כסף טלי   אבני דרור   אבנת טלי אלכסנדרה
אבן כסף (מנדה) יעל   אבני ורד   אבנת יוסי
אבן כסף יצחק לב   אבני חיה   אבנת צח
אבן כסף סיימון   אבני יה-לי   אבנת רן
אבן כסף ערן   אבני יוסי   אבנת שירה
אבן כסף תמר   אבני יעקב   אבס דן
אבן מוחא לוסיה   אבני לירי   אברבאיה (בכר) אסתר
אבן מוחא שלום   אבני עדי   אברבאיה חיים
אבנד יוסף   אבני (קניגשטיין) עמוס   אברבאיה חיים ויקטור
אבנד מלכה   אבני (אניספלד) רינה   אברבאיה יהושע
אבנור (קירשט) דליה   אבני רני   אברבנאל אהרון
אבנור (פינקלשטיין) יונינה   אבני תאיר   אברג'יל (מילר) הילה
אבנור (פינקלשטיין) יצחק   אבנרי אורי   אברהם אמיר
אבנור יצחק צחי   אבנרי (גרינוולד) יעל   אברהם ארנה
אבנור משה   אבנרי רועי   אברהם (ביגלמן) טל
אבנור ערן   אבנת אור   אברהם (טביב) טליה
אבני (מאור) אור-יה   אבנת (אבנד) אלכסנדר   אברהם (הלוי) יוכבד
אבני אילן   אבנת (מיינצר) אסתר   אברהם יונתן