איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שר שמעון   שרון אייל   שרון (כהן צדק) דנה
שר שרגא   שרון איל   שרון דניאל
שר רודן רינה   שרון (בלומנשטיין) אילנה   שרון דפנה
שראל אביגיל   שרון (דובין) אילנה   שרון (שוורץ) זאב
שראל מדלן   שרון איתי
הורים: תמיר, גילת
  שרון (צימרמן) חוה
שראל (שרשבסקי) משה   שרון איתי
הורים: נעם, נועה
  שרון חיה
שרגא חיה   שרון (שורצשטרק) אריה   שרון חיים
שרגא שמעון   שרון בן   שרון (בושיפר) חנה
שרגאי (ברוק) אסתר   שרון (לוי) ברכה   שרון (אברהם) טוביה
שרגאי מנחם   שרון גיא   שרון יהלי
שרולוב הירש   שרון גיל
הורים: ישראל, תמה; בת זוג: לילי
  שרון יובל
שרולוב רחל   שרון גיל
הורים: זאב, ברכה
  שרון יולי
שרון (שרעבי) אביבה   שרון גיל
הורים: שלמה, רות
  שרון (ווכטל) יונה
שרון אבנר   שרון גילת   שרון יוסי
שרון (שרמן) אברהם שרי   שרון גל   שרון יוסף
שרון אודי אהוד   שרון גל
הורים: נעם, נועה
  שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
שרון אורי
הורים: אייל, שרון
  שרון דוד   שרון (סגל) יעל
שרון אורי
הורים: שניר, דנה
  שרון (אברהם) דוד   שרון יעל
שרון אורלי   שרון דין   שרון (שורצשטרק) יעקב
שרון (וינבוים) אורנה   שרון דין
הורים: איל, סיגל
  שרון ירדן