איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תמר עידו   תמרי עמיר   תנעמי סער
תמר שלומי   תמרי רועי   תנעמי ענבר
תמרי אבי   תמרי (רוזנטהל) רות   תנעמי ראם
תמרי אבנר   תמרי שי   תנעמי רביד
תמרי אוהד   תמרי שירה   תעיזי איל
תמרי אריה   תמרי (איזנברג) שרון   תעיזי (גדסי) אילה
תמרי (טייטלבוים) אריה   תמרי שרי   תעיזי דניאל
תמרי בן ציון   תמרי יוגב נעה   תעיזי משה
תמרי בני   תמרין אריאל   תעיזי שושנה
תמרי גיא   תמרין דוד   תעיזי שלמה
תמרי גלעד   תמרין יהונתן   תעיזי שלמה
בת זוג: שושנה
תמרי (ברניצקי) דבורה בולה   תמרין (רון) יעל   תעיזי שרה
תמרי דוד   תמרין רון   תפוח משה
תמרי זיוה   תמרלין חנה   תפוח שרה
תמרי (טייטלמן) יעקב   תמרלין ישעיהו   תרח בתיה
תמרי (טייטלבוים) לאה   תנעמי (לפיד) יעל   תרח מתתיהו
תמרי לירון   תנעמי יעקב   תרם (מלוביצקי) שירי
תמרי מאיה   תנעמי ירון   תרשיש אהרן
תמרי (רום) מלכה   תנעמי (שמר) מרב   תרשיש זהבה
תמרי (גרשוני) נאוה   תנעמי משה   תשבי אורי