איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שקולניק נדב   שקןלניק אלנה   שר פרידה
שקולניק נדב
הורים: דב, לאה
  שקנוביץ אברהם   שר (וולפרט) פרל פנינה
שקולניק נעמן   שקנוביץ פשה לאה   שר רוברט אדוארד
שקולניק נעמן נורמן   שקרון יעקב   שר (זילברשטיין) רחל
שקולניק (ניני) עדנה   שקרלביץ חאשי   שר שלומי
שקולניק (קורצ'יק) פנינה   שקרלביץ יושבת   שר שמעון
שקולניק צבי   שקרלביץ יעקב יוסף   שר שרגא
שקולניק רבקה   שקרלביץ (שקלרביץ) נח   שר רודן רינה
שקולניק (לנד) רות   שקרלביץ שמואל   שראל אביגיל
שקולניק רחל   שר אוהד   שראל מדלן
שקולניק ריטה   שר אלן לואיס   שראל (שרשבסקי) משה
שקולניק רמה   שר אסתר
בן זוג: ברוך
  שרגא חיה
שקולניק רן   שר אסתר
בן זוג: שמעון
  שרגא שמעון
שקולניק שרה   שר ברוך   שרגאי (ברוק) אסתר
שקולניק שריה   שר (כהן) ברכה   שרגאי מנחם
שקולסקי אברהם   שר טל   שרולוב הירש
שקולסקי (דשבסקי) סמדר   שר יוסף   שרולוב רחל
שקולסקי עדו   שר יותם   שרון (שרעבי) אביבה
שקולר יעקב   שר לני   שרון אבנר
שקולר רחל   שר משה   שרון (שרמן) אברהם שרי