איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרקון חנה   שרשבסקי זונדל   ששון שמואל
שרקון יוסף   שרשבסקי נח   ששתיאל (אלפיא) צלחה
שרקון יוסף שאול   שרשבסקי פנינה פרלה   שתדלר ישעיהו
שרקון רחל   שרשבסקי (רוז'נסקי) רחל   שתדלר (אברמסון) נעמי
שרקון שמואל מרדכי   שרשבסקי שמואל   תאומים גרונה
שרר (ניבוד) אסתר   ששון (חסון) אביאלה   תאומים יעקב מרדכי
שרר דני   ששון אברהם   תאומים פרנקל אביה
שרר ישראל
הורים: משה, לאה
  ששון אורנה   תאומים פרנקל דרור
שרר ישראל
בת זוג: לימור
  ששון אליהו   תאומים פרנקל הדר
שרר (סולימן) לאה   ששון זיו   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
שרר (גרינוולד) ליאורה   ששון (בירגר) יהודית   תאומים פרנקל (ראומי) חנה
שרר (סולימן) מוטי מרדכי   ששון יוסי   תאומים פרנקל יצחק
שרר מרדכי   ששון יעקב   תאומים פרנקל יצחק איציק
שרר משה   ששון יפה   תאומים פרנקל כפיר
שרר עמית   ששון (מזרחי) יפה   תאומים פרנקל (חזקיה) לימור
שרר ענבל   ששון נסים   תאומים פרנקל (כהן) מוניקה
שרשבסקי אליעזר   ששון (כהן) פנינה נני   תאומים פרנקל משה
שרשבסקי אסתר אסנת   ששון (כדריה) רחל   תאומים פרנקל סער
שרשבסקי אריה   ששון שאול   תאומים פרנקל עיינה
שרשבסקי ברוריה   ששון שי   תאומים פרנקל שושנה