איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תשבי איילת   תשבי דוד   תשבי (דישבק) נחמיה
תשבי בן ציון   תשבי זהר   תשבי (שקולניק) רחל
תשבי גאולה   תשבי כרמית   תשבי תם
תשבי גל   תשבי (סוקוסובסקי) נאוה