איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר   גינזבורג יוסף שבתאי   רוחלין יהושע
אשבל מנחם יוסף   גראבער משה   רוחלין (גיסין) נחמה
בלקינד ישראל   נוימן יצחק   שיריזלי שלמה ישראל
ברקוביץ רפאל משה   נוימן (קרצ'בסקי) רבקה