איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלכמיסטר אלתר   גורדון (זאלקינד) חיה רבקה   מילר (הירש) בתיה
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   דויטש שבתאי   מילר נחום
בכר (מילר) מרים   וינר (מילר) אסתר העטיל   פישלזון אברהם
גורדון אריה לייב   מזוביצקי (מדליה) יוכבד   קרנץ (מילר) בלומה