איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   ליפשיץ שלמה לייב   פולק (סיקוף) חנה
דייקן (רפפורט) שפרה חיה   מלמד (גורביץ) חסיה   פישלזון יצחק
הלוי (גילביץ) אברהם   מלמד יוסף   פלוטניק הלה חיה
ויניק מאיר   סיקוף אברהם זלמן   פרידמן (סיקוף) עדינה
כהן נעמי   סיקוף אלחנן קוליה    
ליפשיץ (איתין) לובה אהובה   סיקוף פעריל פנינה