איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברקוביץ שמעון   לוין מנחם   קרנר (נורמן) נחמיה
לוין דוד   מילר פנחס   רוכמוטר (זקס) מרים
לוין יוסף   פנחסוביץ (איכילוב) רבקה