איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אס (דויטש) שרה   וויט (ויס) יהודה   מימון (דויטש) דבורה
בוקסר יצחק ג'ון   טויבר שלמה   קפלון שמואל
דויטש (שרולוב) צפורה   יודלביץ ראובן