איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אתיאל (היטעל) אריה ליב   יעקובי יחזקאל   פרוסקובר אברהם
גולדברג (ציגלרויט) אהובה לובה   ישראלי רוחמה   צוקרמן יהודה
יודלביץ אבשלום   סגל יעקב   שרייבמן דב ג'ררד