איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גורדון מנחם   וייס כהנוב (גורדון) צלה   צמרי (וולובלסקי) איסר
גורדון (שליט) רחל   זיפשטיין (גורדון) אסתר   צמרי שמואל
הלל ירמיהו   זנדברג (גורדון) עליזה   צמרי (כצלר) שרה
הלל (לוסטיג) רבקה   פריטל (הלל) רחל   שמשוני (צמרי) דרורה