איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלוני (דובין) דב   יעקובוביץ (ויס) אסתר   רוזנצוויג (אלוני) גלילה
אלוני (בוברובסקי) לאה   פלדמן יוסף יעקב   תם (מוסאל) שושנה
חבקין (לוקשין) עליזה   צורי (אמסלם) רחל    
יואל אפרים תאודור   קיפניס לוין