איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בסקינד יגאל   זינגר (גרשונוביץ) עדה אדילה   קראוזמן מורן (קרויזמן) שלמק
דמארי בושמי שושנה   מורן (קראוזמן) צפורה   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
זינגר ברוך   מעברי (טביב) רחל