איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וינצלברג (קנר) אידג'ה   פשצ'נסקי דורה   קנר (גולדשטיין) טוני יונה
לוטן (מורבין) אסתר   פשצ'נסקי סשה שבתאי   שינברג (סגל) קציעה
מלכוב (רבינוביץ) נחה   ציזלינג אביהוד (שינברג) דבורה   שלח (שולוחוביץ) חיים