איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקר אליעזר   המבורגר הרברט אליעזר   ליפמן (בקר) שושנה
הירשפלד (בלוך) רחל ריטה   וינר (יודילוביץ) יושבעת   שובינסקי (בסקינד) יעל
המבורגר (גרוסר) אני אלישבע   לוין חיה