איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלבר (ברגר) גרשון   הרפז (פופל) שפרה   פרנקל חנוך
אלבר יאיר   ויס יצחק   פרנקל נחה
אלבר (היימן) לאה   לוין (פרנקל) אניוטה הניה   פרנקל נתנאל סני
הרפז עמוס   נוסוביץ (קירז'נר) רחל   צארום (יהוד) שושנה