איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקרמן (לויטה) איילה   זוסמן ליאו   רוטשטיין (טולמצקי) רותי
אשר יהושע   טולמצקי זלמן   רונן (קאושנסקי) אברהם
בודניק שולמית   טולמצקי (ויסר) טובה   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה
ביברמן ישראל   יערי (קאושנסקי) רבקה   שטינבך חזי יחזקאל
ביברמן רון   כנפי אריה   שטינבך מרים
ביברמן רחל   כנפי (דישבק) בלהה   שטינבך משה דב
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   כנפי (קרילובצקי) בן ציון   שניידרמן אסתר
ברוור חיה   כנפי דוד   שניידרמן מיכל
גור (כנפי) ורדה   לבה חיים   שניידרמן מתתיהו אברהם
גורן חיים   ליבוביץ אילן   שניידרמן רחל
דיקמן (לוקץ') אילנה   ליבוביץ נילי   שניידרמן שלמה
דיקמן זאב   ליבוביץ רחל   שר (כהן) ברכה
הוברמן יוסף   פלברט יהושע    
ויס משה ברוך   קדם (ביברמן) גניה