איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקרמן (לויטה) איילה   ויס משה ברוך   ליבוביץ רחל
בודניק שולמית   זוסמן ליאו   פלברט יהושע
ביברמן ישראל   טולמצקי זלמן   קדם (ביברמן) גניה
ביברמן רון   טולמצקי (ויסר) טובה   רוטשטיין (טולמצקי) רותי
ביברמן רחל   יערי (קאושנסקי) רבקה   רונן (קאושנסקי) אברהם
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   כנפי אריה   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה
ברוור חיה   כנפי (דישבק) בלהה   שטינבך חזי יחזקאל
גור (כנפי) ורדה   כנפי (קרילובצקי) בן ציון   שטינבך מרים
גורן חיים   כנפי דוד   שטינבך משה דב
דיקמן (לוקץ') אילנה   לבה חיים   שר (כהן) ברכה
דיקמן זאב   ליבוביץ אילן    
הוברמן יוסף   ליבוביץ נילי