איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוצפ בן עמי   כהן מיכאל   סמואלוב (יעקובי) גאולה
הררי (קירז'נר) אסתר   לביא (הייפרט) נעמי   פאר משה
הררי שלום   לדני צבי   פאר (רדליך) פירחה
זמיר (זוסמנוביץ) דניאל   לדני (מזרחי) שרה   קריינין מרדכי אליהו מקס