איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלחננוף אהרון   וישקין שמואל   פאר אריה לייבה
אפרת צבי   זוסמן נירה   פאר (ליברמן) חסיה
בלנקמן (לאונר) אורה   זלצר יוסף   פינשטיין (קטוביץ) אסתר אתי
וישקין דוד מרדכי   יעקובי פנחס   פרימן דרור (שמוקלר) מרים
וישקין צילה   כהן עמיאל