איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   בורובסקי יצחק ישראל   קולר סאלי זלמן
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   בורובסקי משה   רבינא (מלמד) ישראלה
בורובסקי יוסף בן ציון   וויט מרים   רקובסקי (בורובסקי) חסידה