איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארליך דב   מרקוביץ עמירם   שדמון (טופורובסקי) עטרה
ישראלי אריה   פפנהיים ביאטה   שרון (אברהם) דוד
לוין אביב   פפנהיים יעקב   שרון (אברהם) טוביה
לויתן (מזל) שרה   רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה   שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף
לחמי דוד   רובוצ'ק שמעון   שרון (שלומוביץ) שרה לאה
לחמי (שובלי) שולמית   רוטשילד לודוויג יהודה