איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה   כפיר בן   נמרי יצחק
ברניצקי שלום שמונה   כפיר עזיז   עמית (טופורובסקי) אסתר
גורדון לובה ליאו   ניר (קלר) נירה   רוזנמן (סגל) פנינה
כספי דוד יעקב   נמרי (פרידמן) בלה בלהה