איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמרס (ופסי) רחל   בן עמי (דרובין) מרים   כץ (אבא) אבי
אופיר (שטויער) מנחם   דגני (לימן) אילנה   פלד (כמוס) רות
אפלשטיין (ביקל) עתליה   דים (יעקובי) רות   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה
ביקל עמנואל   זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה