איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   דשבסקי פנחס   שולברג בלקין (אלישיב) אראלה
גוליק אברהם   לנסקי (קרלן) אסתר אתי   שטיינברג סלע (לוי) חנה
גוליק (אריה) נעמי   ניפקר (שולברג) יפעת   שטיינברג סלע קורט
גולן (חיטרוש) תקוה   סלע (שטיינברג) גדעון   שמר (שמרלר) יצחק איציק
גרינוולד (ויסברג) צילה   ספיר (שולברג) ענת   שמרת (שטיינברג סלע) מרים
דשבסקי (קוינט) מינה   ערן (פרידמן) עמוס