איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חיסין אריה   מיודובסקי חיים   רשף (רטנר) גדעון
כהן זכריה   מיודובסקי (ילין) מלכה   רשף ליאור
כהן תלמה   רייטר רוני   רשף (סרדן) פנינה
להב (כהן) יעל   רשף ארבל