איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדברג (זלצר) צפורה ציפי   דברה מזל   מזרחי יוסף בושרי
גרמי אברהם   זלצר דב   מזרחי רחל
דברה יונתן   ירון (מזרחי) דוד   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה