איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אזולאי יצחק   דברה מזל   מזרחי רחל
גולדברג (זלצר) צפורה ציפי   זלצר דב   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה
גרמי אברהם   ירון (מזרחי) דוד    
דברה יונתן   מזרחי יוסף בושרי