איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בכרך מרדכי   יזרעאל צבי   נתנוף שמעיה
ברדן מאיר ליב   יפה ישעיהו   פיסטל בלה
גולדין ניסן   יפה (קירשון) שיינה   ציגלרויט משה
יזרעאל טילה תהילה   כספי יואל