איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   זילברמן שרינה שיינדל   פייער ברוך
אוקסמן זאב   לוין צבי חיים   צורי דוד
אלקיים אהרון   מסטרמן יצחק    
הירשפלד חיים   פאר (פאייער) ברוך