איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הלוי (גילביץ) אברהם   זמסקי יהושע שוקה   רוזין אריה
זלינגר ברכה ברטה   זמסקי (ויס) רחל   רוזין (פשצ'נסקי) מניה מרים
זלינגר דני   זמסקי (פוקס) שולמית   שחין יוסף
זלינגר זאב   זמסקי שמואל   שטיינמסר צבי הרמן
זלינגר ישראל איזי   לואיס ליפא   שקולניק בן ציון
זלינגר שרגא   פיכטלברג אברהם