איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלוטין ברוניה   וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   יאפו פסח
ברק דוד   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית   פינשטיין (וירצר) יונה צבי
וילסון (שצגלוויצקי) טובה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון