איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארליך יוסף   דיינארד דוד מנחם   זלצר יחיאל
ארליך יפה גניה   וינר אברהם   שליט דב
אשכנזי ברוך   וינר יעקב    
גורדון (זילבר) בתיה   זיזובי רפאל