איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטרוויל גלז (טופורובסקי) בתיה   טופורובסקי משה   פרפרי דניאל
בונה (כץ) עטרה   כץ דוד   פרפרי עדני
טויסטר (כץ) ורדה   כץ (טופורובסקי) מרים   רוזנפלד זליג
טופורובסקי אהרון   עמית (טופורובסקי) אסתר   רוזנפלד (בלקן) רחל
טופורובסקי (אזולאי) יהודית   פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה   שדמון (טופורובסקי) עטרה
טופורובסקי יצחק   פרפרי (טופורובסקי) בת שבע