איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גפלה (בן יעקב) שלום   טביב (בן אברהם) טביב   נהמי יחיא זכריה
טביב אברהם   טביב סעדיה   עראקי (בן פנחס) שלמה
טביב (בן שלום) דוד   מימון (גפלה) בן צדוק   פנחס (בן דוד) שלמה