איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן יהודה (פרלמן) אליעזר   מדליה יעקב   קרצ'בסקי יצחק
גוטמן (מדליה) עטיל שרה   מדליה (רבינוביץ) פסיה   קרצ'בסקי (כרצבסקי) מאיר
דנילוביץ (מדליה) רבקה   מזוביצקי (מדליה) יוכבד   ריסקין לזרוביץ (מדליה) חוה
לפידות (מדליה) מלכה   נוימן (קרצ'בסקי) רבקה    
מדליה אברהם יצחק   קנר (כנר) יעקב מנדל