איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אלחנן   גיסין ברנרד דב   סוקולקה (פרימן) צירקה
אברמוביץ אסתר   גיסין דוד   פיין יצחק
אברמוביץ גרשון צבי   גיסין שרה   פינברג בוריס
אברמוביץ יעקב   דודזון (גיסין) משה   פריאלניק אפרים
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   דיינארד דוד מנחם   פרימן אברהם
אברמוביץ מרדכי   הורביץ צבי   פרימן דוד
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   הרכבי אלכסנדר   פרימן לאה
בולקינד (בולקין) אלחנן   וכסלר (גיסין) שפרה   צוקרמן שלמה
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   זיגר יוסף   רוחלין (גיסין) נחמה
גולדברג (פיין) בתיה   זיגר שלמה   שטיין מנחם מקס מרק
גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   יודילוביץ דוד    
גיסין אריה לייב   ילובסקי אברהם